Menu

Forum

Zaloguj się na forum
Login:
Hasło:
 
 Zapomniałem hasła
 Rejestracja

Ostatnie wiadomości

więcej

Galerie

 
 
 

więcej

więcej

Przegląd prasy

Przegląd Prasy / Magazyn sportplus / Zarządzanie przypomina mi prowadzenie auta

Zarządzanie przypomina mi prowadzenie auta

2007-03-07


Zarządzanie jednostkami budżetowymi o charakterze sportowo-rekreacyjnym przypomina  mi trochęprowadzenie auta. Wszystkich kierowników obowiązują te same przepisy, ale każdy z nich ma swój sposób na kierowanie. To szef i zespół nadaje ośrodkowi kierunek, ton i tempo.

 
Mam ogromną przyjemność zarządzać zupełnie nowym, wspaniałym, wielofunkcyjnym ośrodkiem na miarę XXI wieku. Miałem także okazję obserwować jak powstawała ta obecnie wyjątkowa w skali kraju inwestycja. Jest to kompleks dydaktyczno-sportowo-rekreacyjny, w którego skład wchodzą: szkoła, bursa, kryta pływalnia z ponad półtysięczną widownią, częścią rekreacyjną, zjeżdżalnią i sauną, hala sportowa docelowo z ponad tysięczną widownią, siłownia, sala szermiercza, strzelnica, sala widowiskowo-koncertowa z widownią na 330 miejsc, boiska zewnętrzne ze sztuczną nawierzchnią trawiastą i bieżnią tartanową, stołówka, kawiarnia, sklep sportowy i wiele innych pomieszczeń potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu.
Pomóc inwestorowi
Zanim jednak inwestor wybuduje taki obiekt, najpierw staje przed problemem określenia jego wielkości, charakteru, ilości funkcji, rodzaju funkcji, walorów estetycznych, itp. Są to bardzo trudne i odpowiedzialne decyzje. To od nich zależy, między innymi, koszt inwestycji, przy-
szły sposób zarządzania jednostką, a także poziom zadowolenia naszych klientów. Osoby zaangażowane w taki program często pukają do drzwi jednostek o podobnym charakterze, zbierając potrzebną do podjęcia takich decyzji wiedzę. Nie jest to łatwe zadanie. Trzeba poświęcić temu mnóstwo czasu. Cieszę się, że Polski Klub Infrastruktury Sportowej dostrzegł ten problem i stara się pomagać tym wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują. To bardzo cenna i zasługująca na szczególne uznanie inicjatywa.

Jan Mroczkowski
licencjonowany zarządca nieruchomości, dyrektor Zarządu Zasobami Komunalnymi w Łomiankach - jednostki zarządzającej Integracyjnym Centrum Dydaktyczno-Sportowym Jana Pawła II w Łomiankach
 
Użytkownik w procesie inwestycyjnym

Wracając do zarządzanego przeze mnie obiektu, chcę podkreślić istotną sprawę, a mianowicie, w trakcie budowy ICDS miałem już możliwość nadzorowania właściwego wykonywania prac wykończeniowych oraz decydowania o zastosowaniu odpowiednich materiałów. Dzięki temu, jestem obecnie bardzo zadowolony z wielu zastosowanych rozwiązań. Przygotowanie takiego obiektu do użytkowania to bardzo złożone i trudne zadanie. Wymagało ogromnego zaangażowania i wysiłku wielu osób. Wszyscy, którzy „rozpędzali" podobne ośrodki napewno się ze mną zgodzą. Mając tego świadomość, chętnie pomagamy tym, którzy stoją przed tym ogromnym wyzwaniem bądź są już w trakcie jego realizacji. Wspólnie można szybciej i łatwiej zaradzić wielu problemom.

Korzystna struktura
Do zarządzania Integracyjnym Centrum Dydaktyczno-Sportowym w Łomiankach powołana została jednostka budżetowa pod nazwą Zarząd Zasobami Komunalnymi w Łomiankach. W skład ICDS wchodzi, między innymi, budynek szkolny, gdzie realizowany jest program gimnazjum i liceum. Budynek szkolny stanowi integralną część całego kompleksu i jest zarządzany przez ZZK w Łomiankach. Dyrektorzy wymienionych szkół koncentrują się na zadaniach dydaktycznych i wychowawczych młodzieży, a ZZK pracuje nad utrzymaniem nieruchomości w stanie niepogorszonym jak nakazuje Ustawa o gospodarce nieruchomościami, a także zabiega o maksymalne wykorzystanie wszystkich zasobów lokalowych ICDS (w tym szkoły) zgodnie z przeznaczeniem. Uważam, że takie rozwiązanie daje wiele korzyści szkołom, odciążając dyrektorów z obo-
wiązku administrowania budynkiem, a właścicielowi ośrodka daje gwarancję sprawnego zarządzania nieruchomością i usługami w niej wytwarzanymi.
 
Zadowolony pracownik, to dobrze obsłużony klient
Najważniejszym elementem sprawnego funkcjonowania ośrodka jest odpowiedni personel. Zatrudnienie właściwych ludzi nie jest rzeczą łatwą. Bywa tak, że przed nami leży stos CV, a my nie mamy kogo przyjąć. Bywa też odwrotnie, ale to już mniejszy problem. W chwili uruchamiania ośrodka nie ma potrzeby zatrudnienia pełnej zaplanowanej obsady. Zatrudnienie należy uzupełniać w miarę rosnących potrzeb. Jest to uzasadnione przede wszystkim z ekonomicznego punktu widzenia. Łatwiej też zatrudnić nowego pracownika niż z czasem uznać, że konieczne jest rozwiązanie umowy o pracę. Nie wystarczy jednak zatrudnić pracowników. Trzeba ich następnie odpowiednio wyedukować. Obsługa musi nauczyć się pracy na swoich stanowiskach. Będą potrzebowali czasu, żeby poczuć się pewnie w wykonywaniu powierzonych obowiązków. Trzeba okazywać im nasze zadowolenie. Gdy bardzo się starają i ich umiejętności błyskawicznie rosną, nie możemy tego nie zauważać. Za ważne uważam także to, żeby angażować wszystkich pracowników w działalność marketingową ośrodka. Ponadto niezbędne jest również uświadamianie i wzmacnianie odpowiedzialności pracowników za los placówki i aktywną realizację misji. Świadomość pracownika, że jest niezbędnym ogniwem w zachowaniu ciągłości łańcucha procesu usługowego, skutecznie motywuje go do rzetelnej pracy. Zadowolony pracownik to dobrze obsłużony klient. Z uwagą obserwujemy zachowania ludzi korzystających z naszych usług, wysłuchujemy ich uwag i analizujemy zadawane pytania. To klienci zwykle najtrafniej podpowiadają nam, co powinniśmy jeszcze poprawić, zmienić, co uzupełnić lub udoskonalić.
 
Znaczenie wielofunkcyjności
Wielofunkcyjność ICDS jest jego wielką siłą. Każdy może w nim znaleźć coś dla siebie. Możemy w nim realizować bardzo szeroki program dydaktyczny, sportowy, rekreacyjny a także kulturotwórczy. Możemy organizować zarówno pojedyncze zawody, jak również imprezy kompleksowe. W sali widowiskowo-koncertowej mogą odbywać się koncerty muzyczne, spektakle teatralne, seanse filmowe, wykłady, szkolenia a także imprezy sportowe i rekreacyjne. To doskonałe miejsce do wszystkiego. Dzięki temu, że mamy bursę, mogliśmy nawiązać wieloletnią współpracę z Polskim Związkiem Koszykówki i Polskim Związkiem Pięcioboju Nowoczesnego. Podopieczni ww. związków mieszkają w ICDS, uczą się i trenują. Współpraca ta jest korzystna dla każdej ze stron. Miejsca noclegowe w takim kompleksie są elementem koniecznym do osiągania wysokiego stopnia obłożenia obiektów a tym samym osiągania lepszych wyników finansowych.

To klient podnosi poprzeczkę
Wielu problemów można też uniknąć, opracowując odpowiednie informacje, opisy, a w szczególności regulaminy korzystania z poszczególnych obiektów czy usług. Łatwiej jest skorzystać z opracowań innych obiektów niż od początku tworzyć własne regulaminy, ale pamiętajmy o tym, że treści podpatrzone w innym miejscu należy odpowiednio dostosować do warunków konkretnego obiektu. Obecnie klienci kupujący nasze usługi są o wiele bardziej wymagający niż przed laty. Ciągle podnoszą nam poprzeczkę. Musimy dbać o wysoką jakość oferowanych usług. Kluczowym zadaniem dla każdego kierownika jednostki o charakterze uży-
teczności publicznej staje się już nie tylko utrzymanie wysokiego poziomu świadczonych usług na rzecz mieszkańców, ale również ciągłe rozszerzanie oferty programowej, dzięki czemu ryzyko utraty klientów staje się mniejsze. Staramy się stale zaskakiwać naszych mieszkańców nowymi rozwiązaniami, promocjami, formami działania tak, by żywo się nami interesowali. Osoby zarządzające tego rodzaju obiektami, dysponują usługami, których charakterystyczną cechą jest niepowtarzalność. Konsumpcja każdej usługi następuje równocześnie z jej zakupem w tym samym miejscu i czasie. Nie możemy jej zmagazynować. Raz nie sprzedana jest bezpowrotnie stracona.

Nie można też zapominać o wielkiej sile powtarzalności zdarzeń, imprez, zawodów. Zjawiska takie wywołują w uczestnikach naszych programów potrzebę systematycznego uprawiania aktywności ruchowej, ciągłego doskonalenia swoich umiejętności, stawania do kolejnych potyczek sportowych i osiągania coraz lepszych wyników. Tacy uczestnicy stają się stałymi odbiorcami naszych usług i o takich odbiorców zabiegamy, stąd też stawiamy na imprezy odbywające się cyklicznie.
 
Jan Mroczkowski
Zdjęcia: archiwum autora

  Pozostałe artykuły:

wróć