Menu

Forum

Zaloguj się na forum
Login:
Hasło:
 
 Zapomniałem hasła
 Rejestracja

Ostatnie wiadomości

więcej

Galerie

 
 
 

więcej

więcej

Przegląd prasy

Przegląd Prasy / Magazyn sportplus / Atrakcje Beskidu Niskiego

Atrakcje Beskidu Niskiego

2007-09-13


Ośrodek Sportu i Rekreacji w położonych w Beskidzie Niskim Gorlicach działa jako zakład budżetowy Urzędu Miasta Gorlice od 1 stycznia 1977 r. W tym okresie przechodził szereg przeobrażeń: od małej komunalnej jednostki zatrudniającej trzy osoby, po obecną firmę administrującą ośmioma obiektami sportowymi i rekreacyjnymi, w której na stałe zatrudnienie znalazły 54 osoby, a okresowo - szczególnie w miesiącach zimowych - ponad 100.

OSiR, obok podstawowych zadań związanych z utrzymaniem i rozwojem bazy, zajmuje się organizacją i współorganizacją imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych. Rocznie jest to około 115-130 imprez różnej rangi - od współzawodnictwa dzieci i młodzieży w ramach Szkolnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej, przez rekreacyjną Halową Ligę Piłki Nożnej, po międzynarodowe mecze i turnieje. Budżet Ośrodka to ok. 3,5 mln zł, z czego 2,2 mln to wypracowane środki własne.

Hala, stadion, pływalnia, wyciągi...
Obiekty gorlickiego OSiR-u to zlokalizowane w kompleksie przy ulicach Sportowej i Sienkiewicza:
• hala sportowa o wymiarach 50 x 25 m z widownią na 1 tys. osób, według projektu Wojciecha Zabłockiego, oddana do użytku w 1984 r.;
• stadion sportowy z trzema płytami piłkarskimi, 400-metrową, 6-torową bieżnią żużlową i urządzeniami do lekkiej atletyki oraz widownią dla 2 tys. osób (1927 r.);
• otwarty basen sportowy o wymiarach 50 x 20 m z trzema brodzikami i boiskami do siatkówki plażowej i koszykówki (1976 r.);


• sztuczne lodowisko o wymiarach 60 x 30 m chłodzone amoniakiem (1978 r.);
• kryta pływalnia „Fala” z dwoma nieckami: sportową i rekreacyjną, 90-metrową zjeżdżalnią, sauną, solariami oraz salą fitness (1998 r.).


Ponadto OSiR od 1995 r. do końca bieżącego sezonu zarządzał ośrodkiem narciarskim „Magura”, w odległym o 14 km od Gorlic Małastowie. W jego skład wchodzi 1100-metrowy wyciąg orczykowy o dwóch nitkach, z trasą zjazdową o długości 1400 m - oświetloną, sztucznie dośnieżaną, ratrakowaną, nartostrada długości 3050 m, a także wyciągi o długości: 500 m, 450 m i 150 m, ze stokami dla początkujących i średnio zaawansowanych. Od bieżącego roku (o czym dalej) ośrodek narciarski ma być prowadzony przez specjalnie w tym celu powołaną przez miasto Gorlice i gminę Sękowa spółkę z o.o.

Oprócz wyżej opisanych zadań, Ośrodek Sportu i Rekreacji w mniejszym zakresie zajmuje się jeszcze innymi działaniami, takimi jak: prowadzenie Gorlickiego Centrum Informacji Turystycznej, obsługa płatnych miejsc postojowych na terenie miasta, współorganizacja imprez kulturalnych i estradowych, koordynacja szkoleń sędziowskich w różnych dyscyplinach sportowych.

Liczą się pomysły
Warunkami dobrego działania, przy dużym jakby nie było zakresie funkcjonowania, są: dobry zespół pracowników, umiejętna współpraca z klubami sportowymi, szkołami, organizacjami działającymi w sferze kultury i kultury fizycznej, a także wsparcie ze strony samorządu. Trzeba też oczywiście mieć dobre pomysły, umieć uczyć się od tych, którzy osiągnęli sukcesy, poszukiwać szans i możliwości, które dają współczesne, szybko zmieniające się czasy.

Po wygraniu w 1995 r. konkursu na dyrektora OSiR-u, jednym z pierwszych moich działań była realizacja jednego z priorytetów zawartych w programie konkursowym - przejęcie i doinwestowanie wyciągu na Magurze Małastowskiej. Wyciąg ten wybudowany w 1991 r. od początku był niedoinwestowany i bardzo awaryjny. Po włączeniu go w strukturę Ośrodka Sportu i Rekreacji, w niedługim czasie stał się jednym z najbardziej cenionych wśród narciarzy w Polsce. Poszerzyliśmy trasę zjazdową, przy współpracy z lasami państwowymi poprowadziliśmy duktami leśnymi ponad trzykilometrową nartostradę, zorganizowaliśmy też parkingi. Dzięki życzliwości i wsparciu finansowemu władz samorządowych zakupiliśmy dwa ratraki, oświetliliśmy stoki i zbudowaliśmy system sztucznego dośnieżania. Pozyskaliśmy od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa areał 28 ha, na części którego postawiliśmy trzy mniejsze wyciągi. Ośrodek narciarski Magura-Małastów zagościł na narciarskich mapach pogodowych w telewizji, prasie, w informacjach radiowych.

Dobre zarządzanie i zaangażowanie pracowników sprawiły, że narciarze przybywali tu licznie i wyjeżdżali zadowoleni, co miało swoje odzwierciedlenie w nagrodach i wyróżnieniach. Ośrodek narciarski m.in. dwukrotnie został laureatem plebiscytu na najlepszą stację narciarską w Małopolsce w kategorii małych stacji. Niestety nadeszły w tej dziedzinie trudniejsze lata, ponieważ bardzo duży kapitał (głównie prywatny) zainwestowano w nowe oraz istniejące stacje narciarskie i dla jednostki samorządowej, jaką jest OSiR, była to konkurencja nie do wytrzymania.

Dlatego już w 2004 r. wystąpiłem do władz miasta z wnioskiem o utworzenie spółki, czyli organu posiadającego osobowość prawną i mającego dużo większe możliwości działania niż zakład budżetowy, która zarządzałaby ośrodkiem narciarskim. Podstawą do działania dla władz spółki powinna być koncepcja programowo-przestrzenna (którą opracowaliśmy wspólnie z pracownią architektoniczną), zakładająca rozbudowę i modernizację ośrodka narciarskiego, dzięki której stanie się on ponownie jedną z czołowych stacji narciarskich w Polsce. Będziemy, jako dotychczasowy administrator, trzymać kciuki za powodzenie przedsięwzięcia.

Konsultacje klubowe
Wspólnie z zespołem kierowniczym cały czas pracujemy nad programem działań, który zakłada m.in. ograniczenie kosztów eksploatacji poszczególnych obiektów sportowych oraz zwiększenie wpływów z biletów wstępu i rezerwacji. Ograniczenie kosztów wiązać się będzie z modernizacją poszczególnych obiektów, które w większości są już „leciwe” i nigdy nie były gruntownie remontowane ani modernizowane. Zadanie to umieściliśmy w Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego miasta oraz w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gorlic. Poszukujemy pozabudżetowych funduszy na realizację tych zamierzeń.

Ważną rolę przy określaniu kierunków przebudowy obiektów i poszerzeniu ich funkcji odgrywa uczestnictwo w Warsztatach Edukacyjnych organizowanych przez Polski Klub Infrastruktury Sportowej, którego gorlicki OSiR jest członkiem. Na przykład zastanawialiśmy się, jaką funkcję poza zimową nadać przymierzanemu w pierwszej kolejności do modernizacji sztucznemu lodowisku, które corocznie po zakończeniu eksploatacji, od marca do listopada stoi zamknięte. Dzięki konsultacjom i wymianom poglądów z innymi członkami PKIS w trakcie Warsztatów Edukacyjnych, określiliśmy pozazimową funkcję dla naszego lodowiska - korty tenisowe ze sztuczną trawą. Takie rozwiązanie pozwoli zarówno na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych lodowiska (nowocześniejsze energooszczędne urządzenia, ograniczenie kosztów osobowych), jak również przyniesie dodatkowe wpływy z użytkowania kortów tenisowych. Co również bardzo ważne – teren położony blisko centrum miasta będzie racjonalnie wykorzystany.

Inne planowane przedsięwzięcia zmierzające do ograniczania kosztów utrzymania obiektów to m.in. zbudowanie małej elektrowni wodnej na pobliskim progu wodnym, z której prąd wykorzystany zostanie na stadionie i w hali sportowej. Wykopiemy także własne studnie, aby częściowo zmniejszyć ilość wody pobieranej dotychczas z sieci wodociągowej.

Karnety i promocje
Równolegle staramy się zwiększać ilość klientów naszych obiektów. Wychodzimy na przykład z ofertami proponowanych przez nas usług do szkół i firm, w bliższej i dalszej okolicy. Dzięki temu zyskaliśmy dużo klientów na tzw. karnety usług kompleksowych. W ramach karnetu jego posiadacz może korzystać z basenów, solariów, sauny i lodowiska. Może zakupić dzięki temu również tańsze karnety na wyciągi narciarskie. Dotykamy w tym miejscu bardzo ważnego czynnika właściwego zarządzania - ustalania cen. Ceny usług muszą być bardzo wyważone. Zawyżenie opłaty za bilet lub karnet może spowodować skutek dokładnie odwrotny od zamierzonego. Istotne są również umiejętnie wprowadzane promocje.

Kolejnym zagadnieniem, które sygnalizowałem wyżej, jest dobra współpraca z organizacjami, klubami i związkami sportowymi. Dzięki niej w ostatnim okresie udało się nam „sprowadzić” na nasze obiekty szereg prestiżowych imprez sportowych. Wymienię tutaj: mecz koszykówki mężczyzn Polska-Anglia, mecz piłki ręcznej kobiet Polska-Holandia, Międzynarodowy Puchar Polski w zapasach juniorów, Międzynarodowy Turniej „Syrenki” juniorów w piłce nożnej czy Półfinały Mistrzostw Europy kobiet w piłce nożnej.

Jeśli chodzi o inicjatywy własne, to jestem bardzo dumny z Halowej Ligi Piłki Nożnej - wymyślonej przez nas w 1995 r. imprezy, która od października do marca przyciąga na trybuny hali sportowej tłumy sympatyków, obserwujących zmagania 48 amatorskich zespołów podzielonych obecnie już na pięć lig. Istotnymi dla regionu zawodami jest również Puchar Magury w narciarstwie alpejskim, w którym startuje rokrocznie około 300 zawodniczek i zawodników. Do tej pory odbyły się 33 edycje imprezy. Zorganizowaliśmy również 15 edycji Biegu Sylwestrowego - imprezy umieszczonej na stałe w kalendarzu PZLA. Nad przygotowaniem, przeprowadzaniem i rozliczaniem zawodów czuwa Dział Sportu OSiR, w którym pracują sprawdzeni i doświadczeni fachowcy.

O sporcie można rozmawiać godzinami, można też pisać bez końca. Ja w tym momencie zakończę, ponieważ obawiam się, że przekroczyłem już ramy, a w dodatku za chwilę skakać będzie Adam Małysz.

Stefan Maryńczak
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach
Zdjęcia: OSiR Gorlice

3,5 mln zł – to roczny budżet OSiR Gorlice
115-130 – tyle imprez rocznie organizuje gorlicki OSiR

  Pozostałe artykuły:

wróć