Menu

Forum

Zaloguj się na forum
Login:
Hasło:
 
 Zapomniałem hasła
 Rejestracja

Ostatnie wiadomości

więcej

Galerie

 
 
 

więcej

więcej

Reklama


Informacje

Zasady

ZASADY KORZYSTANIA Z ZASOBÓW PORTALU SPORTBIZNES.PL

    

1. Wydawcą i administratorem Portalu SportBiznes.pl zwanego w dalszej części Portalem jest Grupa Sport Arena Sp. z o.o. zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym nr KRS 0000171219, z siedzibą w Warszawie przy ul.Przylesie 21A lok.315 , NIP 524-24- 68- 028 , REGON 015503471 , o kapitale zakładowym 90 000 PLN reprezentowana przez Piotra Urbańskiego - Prezesa Zarządu , zwana dalej Wydawcą

3..Zasobami Portalu są takie dobra jak: informacje, usługi, dobra niematerialne i inne udostępnione na niej świadczenia, pochodzące lub oferowane przez  Wydawcę lub inne osoby.

 

4.Na stronach Portalu znajdują się odnośniki do innych stron www, które są własnością oraz są prowadzone przez niezależne jednostki gospodarcze lub osoby fizyczne. Użytkownicy powinni zdawać sobie sprawę z faktu, że Wydawca nie odpowiada za zawartość lub dostępność informacji, wprowadzenie takiego odnośnika na stronach Portalu nie wiąże się z braniem odpowiedzialności przez  Wydawcę za treść docelowej strony www.

 

5.Wydawca oferuje następujące usługi dla firm z branży sport i rekreacja oraz operatorów obiektów sportowych:

  1. Zamieszczenia i utrzymywania danych teleadresowych
  2. Informacji o produktach i usługach

6.Wydawca może wprowadzić na Portalu inne niż wymienione wyżej usługi, o czym zawiadomi Użytkowników.

7. Wydawca umożliwia stały dostęp do danych osobowych, które Użytkownik zapisał w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik może je zmieniać, uzupełniać lub zażądać całkowitego ich usunięcia. 

 

REKLAMA I OGŁOSZENIA

 1. Na stronach Portalu Wydawca może umieszczać reklamy i ogłoszenia firm, instytucji i osób fizycznych za ustaloną opłatą i na warunkach ustalonych w ofercie reklamowej.
 2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń zamieszczonych na stronach internetowych Portalu.
 3. Wydawca mam prawo odmówić zamieszczenia Reklamy lub Ogłoszenia, jeżeli ich treść lub forma jest sprzeczna z prawem, zasadami współżycia społecznego

 

DOBRA CHRONIONE

 

 1. Portal jest przedmiotem praw autorskich i innych praw wyłącznych Wydawcy, tak samo jak składające się na nią poszczególne elementy; w szczególności są wśród nich: znaki towarowe, wzory użytkowe, przedmioty prawa autorskiego lub praw pokrewnych i inne dobra niematerialne. Na stronach Portalu udostępniane są ponadto dobra pochodzące od innych niż Wydawca osób; są wśród nich: informacje, dane, teksty, znaki graficzne będące własnością osób uprawnionych.
 2. Wszystkie prawa osób, od których pochodzą wskazane wyżej dobra, są zastrzeżone.
 3. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie jakiegokolwiek zasobu Portalu jest zabronione chyba, że uprawniony podmiot wyraźnie udzieli na daną czynność zgody.  

 

ZOBOWIĄZANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYDAWCY

 1. Wydawca zobowiązuje się do utrzymywania sprawności Portalu. W wypadku awarii Wydawca dołoży wszelkich starań, aby szybko ją usunąć i przywrócić możliwość korzystania Portalu.
 2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje i świadczenia innych niż On osób umieszczone na Portalu , w szczególności w zakresie wymagań bezpieczeństwa, dopuszczalności obrotu lub innych wymagań publicznoprawnych, a także wad fizycznych, prawnych czy usterek wskazanych przedmiotów.
 3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji lub świadczeń umieszczonych na Portalu.

 

OCHRONA PRYWATNOŚCI

1.       Wydawca w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników Portalu. Korzystanie z Serwisu nie wymaga przedstawiania przez Użytkownika jakichkolwiek danych, które pozwalałyby na jego identyfikację. Jedynym wyjątkiem mogą być ankiety i konkursy, do których przystąpienie jest dobrowolne i nie wpływa w żaden sposób na zasady korzystania z Portalu.

2.       Dane uzyskane na drodze organizowania ankiet i konkursów mają dla Wydawcy charakter wyłącznie informacyjny, a ich wyniki są wykorzystywane wyłącznie do wewnętrznych potrzeb zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 z dnia 29.10.1997 poz. 833).

3. Subskrybenci oraz uczestnicy ankiet i konkursów posiadają  prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także zwrócenia się z żądaniem ich usunięcia.

 

PROMOCYJNE INFORMACJE HANDLOWE

Wszyscy użytkownicy , którzy potwierdzili subskrybcję któregokolwiek z Newsletterów SportBiznes.pl wyrażają jednocześnie  zgodę na otrzymywanie od Grupa Sport Arena Sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany przy subskrybcji.

 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Portal i jego zawartość są chronioną prawem autorskim własnością Grupa Sport Arena Sp. z o.o.
 2. W skład zawartości wchodzą także wszelkie materiały, które Sportbiznes.pl dostarcza odbiorcom za pomocą Newsletterów. Zawartość można wykorzystywać wyłącznie dla osobistego, niekomercyjnego użytku.
 3.  Nikt nie ma prawa do modyfikowania, kopiowania, dystrybucji, przekazywania, wyświetlania, przesyłania, przedrukowywania, sublicencjonowania, tworzenia zbiorczych prac z materiałów, odsyłania i sprzedaży jakiejkolwiek zawartości za wyjątkiem chronionych prawem autorskim materiałów, które zostały udostępnione na podstawie odrębnych, pisemnych zezwoleń przez Wydawcę.
 4. W sprawach nieokreślonych niniejszymi zasadami zastosowanie mają odpowiednie przepisy KC.

wróć