Menu

Forum

Zaloguj się na forum
Login:
Hasło:
 
 Zapomniałem hasła
 Rejestracja

Ostatnie wiadomości

więcej

Galerie

 
 
 

więcej

więcej

Reklama


Nowości rynkowe

InBody S10 Specjalnie Dla Dializowanych Pacjentów

2010-05-26

Najnowszy specjalistyczny model analizatora składu ciała dla dializowanych pacjentów. Pomaga podjąć decyzję o właściwej suchej masie ciała, daje zalecenia dotyczące zawartości wody w organizmie i stanu masy mięśniowej, które są kluczowymi czynnikami do wydłużenia okresu życia dializowanych pacjentów.

 

 

 

Dokładne wyniki poziomu wody w organizmie:

 

  • pomiar wody wewnątrzkomórkowej (ICW) i pozakomórkowej (ECW) dla każdej części ciała, całkowitej zawartości wody w organizmie (TBW) i stosunek ECW / TBW
  • dzięki funkcji zapisu historii możliwe monitorowanie wszystkich wyników wody wewnątrzkomórkowej, zewnątrzkomórkowej całkowitej zawartości wody w organizmie

 

Usprawniona funkcja zapisu historii zmian u dializowanych pacjentów:

 

  • gromadzenie do 50,000 dostępnych danych w każdym czasie
  • informacje łatwe do sprawdzenia przed/w trakcie/ po dializie
  • wykres obrazujący zmiany poziomu zawartości wody w organizmie
  • pomiar przed/podczas/ po dializie

 

Praktyczne użytkowanie urządzenia:

 

  • podręczny analizator ze specjalnym wózkiem 
  • wygodna podręczna torba umożliwiająca wykonanie pomiaru bez demontażu urządzenia i drukarka termalna
  • możliwość pomiaru w pozycji siedzącej, leżącej i stojącej

 

InBody wykorzystuje unikalną technologię do pomiaru wskaźnika poziomu wody wewnątrz i zewnątrzkomórkowej jak i beztłuszczowej masy ciała. InBody oferuje indeks który określa dializę adekwatności pacjenta w celu zapewniania bezpiecznego i skutecznego leczenia. Ponadto InBody pokazuje wykres, który przedstawia stosunek oporu wewnątrz i zewnątrzkomórkowego, oszacowanie suchej masy wykorzystującej związek pomiędzy normalnym poziomem wody w organizmie i masę ciała. Również związek między wodą wewnątrz i zewnątrzkomórkową i oszacowanym poziomem wody przy użyciu wykresów wartości oporu i wartości reaktancji. Biospace wprowadził model InBody S10 poprzez analizę impedancji bioelektrycznej w celu zapewnienia dializowania pacjentów z równoczesną poprawą stylu życia i rozwoju jakości sztucznej nerki.

 

Pomiary: Woda wewnątrzkomórkowa/zewnątrzkomórkowa, całkowita zawartość wody w organizmie, białko, substancje mineralne, tkanka tłuszczowa, beztłuszczowa masa ciała, sucha masa ciała, masa mięśni szkieletowych, masa tłuszczowa, procentowa zawartość tkanki tłuszczowej (PBF), indeks masy ciała (BMI), analiza segmentalnej suchej masy ciała, segmentalna analiza wody, całkowity i segmentalny stosunek wody (ECW/TBW), masa komórkowa (BCM),zawartość minerałów kostnych (BMC), obwód ramienia (AC), obwód mięśni ramienia (AMC), otyłość brzuszna (VFA), podstawowa przemiana materii (BMR), stosunek całkowitej zawartości wody w organizmie do beztłuszczowej masy ciała (TBW/FFM), historia zawartości wody w organizmie (do 12 wyników), impedancja każdego segmentu i częstotliwości (impedancja, reaktancja, kąt fazowy).

- Maniac Gym

wróć


Archiwum
Dodaj komentarz


  10 ostatnich wiadomości w tej kategorii:


 Materiały:
   Katalog InBody S10.pdf